یکشنبه 19 آذر 1402

27 آبان 1395

روزنامه نینوا منتشر شد.

روزنامه نینوا، با محوریت خلاقانه تاریخ عاشورا به همت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین منتشرشد.


روزنامه نینوا در راستای ترویج فرهنگ عاشورا و روایت تاریخ پرحماسه آن در قالبی بدیع به تعداد  شش هزارنسخه چاپ و در بین زائرانی که درحال خروج از کشور برای شرکت درپیاده روی اربعین بودن، توزیع شد.

دراین روزنامه که درقطع A3  و شمایل روزنامه های امروزی، ولی با تاریخ اربعین سال 61 هجری قمری به چاپ رسیده است، مطالب متنوعی از قبیل خبر، تحلیل و مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، گزارش روز و ... گنجانده شده  و با استفاده از عبارات و تصاویری از واقعه عاشورا تلاش شده است  مخاطبین به شکلی نمادین در فضای سال 61 هجری قمری قرار گیرند.

در صفحه نخست این روزنامه جمله " روزنامه بیستم صفرسال شصت و یک هجری قمری " در بالای عبارت نینوی نظر بیننده را به خود جلب می کند و در زیر آن نوشته شده است: از آسمان کربلا خون بارید.

بیانات امام حسین خطاب به لشکریان کوفه، عمرسعد دنیا و آخرت خود را فنا کرد، شبیه خاتم، پیر وفا و مردی که از قافله امام جا ماند عنوان برخی مطالبی است که دراین روزنامه به چشم می خورد.

برپایه این گزارش درمطلبی با عنوان سخن سردبیر که در صفحه نخست روزنامه نینوا به چاپ رسیده، آمده است: دراین جریده برای فهم بهتر ماجرا و انتقال آن ، کمی درتاریخ محدودیت زمان را برداشته ایم و از مناظر متفاوت به عاشورا نگاه نمودیم.