شنبه 1 مهر 1402

24 آبان 1395

تا چهار روز آینده برای زائران اربعین روادید صادرمی شود

ستاد مرکزی اربعین اعلام كرد كه صدور ویزا برای زائران اربعین تا پایان روز جمعه (28 آبان ماه) ادامه دارد.


گزارش دریافتی از ستاد مرکزی اربعین حاکیست: تاکنون یک میلیون و 800 هزار ویزا برای زائران مراسم اربعین صادر شده است و پیش بینی مي شود که این تعداد در روزهاي آتي به بيش از دو میلیون و 200 هزار ویزا برسد.

برپایه این گزارش تا ساعت 24 شب گذشته يك میلیون و 384 هزار و 797 نفر از مرزهای کشور خارج و وارد خاک عراق شدند که بیشترین خروجی با بيش از 598 هزار نفر از مرز مهران صورت گرفته است.

همچنین صدور ويزاي برای اتباع غير ايراني ادامه دارد و تاکنون 76 هزار و 284 نفر از اتباع خارجی برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

از این میزان 44 هزار و 310 فقره ویزای اربعین را دریافت کرده اند و امروز پایان ثبت‌نام اولیه در دفاتر کفالت است اما صدور ویزا برای اتباع خارجی همچنان ادامه دارد.

گفتنی است اتباع خارجی باید درمرحله اول دفترچه اقامت را بگیرند و در مرحله دوم مستند به این دفترچه برای آنها ویزا صادرمی شود.