دوشنبه 3 مهر 1402

08 آبان 1395

تشكيل ستاد خدمت رساني آستان قدس رضوي در اربعين حسيني

ستاد خدمت رساني آستان قدس رضوي در اربعين حسيني تشكيل شد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني الاربعین ، آقاي حسين يكتا كه طي حكمي از سوي توليت آستان قدس رضوي به عنوان مسئول اين ستاد منصوب شده است، گفت: در نظر داريم در قالب اين ستاد خدمات گوناگوني را در شهرهاي نجف و كربلاي معلي، مسير بين اين دوشهر و در مرز مهران به زائران اربعين حسيني ارائه دهيم.

وي از حضور پررنگ آستان قدس رضوي در راهپيمايي عظيم اربعين امسال خبر داد و گفت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته، خادمان حضرت رضا عليه السلام در شهرهاي نجف و كربلا و موكب هاي بين راه مستقر مي شوند و به زائران اربعين حسيني خدمت رساني مي كنند.

يكتا هم چنين به برپايي موكب امام رضا عليه السلام توسط آستان قدس رضوي در عمود 285 مسير نجف به كربلا اشاره و عنوان كرد: اين موكب كه توسط يكي از خيران نيك انديش به آستان قدس رضوي وقف شده است، در قالب طرح توسعه خدمات متعدد و متنوعي را به زائران و ساير موكب ها ارائه خواهد داد و هر شب پذيرايي حدود سه هزار زائر خواهد بود.

وي در ادامه از ارائه خدمات ويژه در مرز مهران توسط آستان قدس رضوي خبر داد و گفت: در سال هاي اخير همواره زائران پس از ورود به كشور در مرز مهران با مشكلات بسياري مواجه مي شدند و ضعف خدمت رساني در اين منطقه مشهود بود. لذا بنا بر اين شد كه آستان قدس رضوي با برپايي موكبي در اين منطقه نسبت به ارائه خدمات به زائران اقدام كند.

يكتا هم چنين به حضور جمعي از اعضاي ستاد خدمت رساني آستان قدس رضوي در اربعين حسيني در كشور عراق اشاره و عنوان كرد: اين گروه ضمن حضور در موكب امام رضا عليه السلام و اهتزار پرچم آستان قدس رضوي در اين موكب، هماهنگي هاي مربوط به برنامه هاي پيش بيني شده را پيگيري كردند.

مسئول ستاد خدمت رساني آستان قدس رضوي در اربعين حسيني ابراز اميدواري كرد كه امسال به نام مبارك حضرت رضا عليه السلام خدمات گسترده و قابل توجهي به زائران ارائه شود.