چهارشنبه 9 اسفند 1402

14 August 2023

Ərbəin tədqiqatı və beynəlxalq həmrəylik

Ərbəin tədqiqatı və beynəlxalq həmrəylik


Ərbəin Mədəni-Maarif Təşkilatının, Mədəniyyət şöbəsinin sədri: “Ərbəin tədqiqatı və beynəlxalq həmrəylik” mövzusunda Səfər ayının 17-sindən 20-sinə kimi Kərbəlada Beynəlxalq Elmi Konfrans təşkil ediləcəkdir.

Konfransın məqsədi Ərbəin ziyarətinin fəlsəfəsi, əxlaqi səciyyələri, bəşəri dəyərləri, ilahi çalarları haqda beynəlxalq aləmə məlumat verməkdir.