logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/07/14
  • بازدید:‌ 557
  • چاپ

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - آداب سفر


مجموعه ویدئوهای ویژه ناشنوایان برگرفته از کتاب با راهنمای زائران اربعین حسینی(ع) 
این قسمت : آداب سفر اربعین 
شامل: آداب سفر اربعین - اخلاق و رفتار در سفر - کارهای لازم برای سفر اربعین - وسایل مورد نیاز

تهیه شده در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین