logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1397/07/22
  • بازدید:‌ 2606
  • چاپ

مستند کمی تربت برای قاره سبز

قسمت اول

1253 بازدید

قسمت دوم

216 بازدید

قسمت سوم

194 بازدید

قسمت چهارم

275 بازدید

قسمت پنجم

235 بازدید

قسمت ششم

232 بازدید

قسمت هفتم

200 بازدید

مستند کمی تربت برای قاره سبز


مستند «کمی تربت برای قاره سبز» درباره یک پیتزا فروش مسلمان آلمانی است که به تنهایی ۲۰۰ نفر را مسلمان کرده است.