logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/07/14
  • بازدید:‌ 154
  • چاپ

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - مقدمه


مجموعه ویدئوهای ویژه ناشنوایان برگرفته از کتاب با راهنمای زائران اربعین حسینی(ع) 
این قسمت : مقدمه
تهیه شده در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین