ستاد مرکزی اربعین|کمیته فرهنگی، آموزشی

banner-img banner-img-en
logo

 اخبار


سبک زندگی حسینی(ع) باید بر مبنای فهم قرآنی ماجرای حسینی(ع) بنا ‌شود.


سؤال این است: با توجه به اینکه ما شیعیان موضوعاتی را داریم که حیطه وسیعی از زمان سال را دربرمی‌گیرد و هر سال تکرار می‌شود؛ چگونه این موضوعات به دیگر جنبه‌های زندگی ما کشیده ‌شود؟ یکی از این موضوعات ماجرای امام حسین(ع) است که دو ماه از سال را در برمی‌گیرد چگونه ممکن است به زیست حسینی عزاداران و متنعمان این سفره الهی منتهی می‌شود؟

ماجرای سبک زندگی ماجرایی مورد مداقه و اصرار مقام معظم رهبری است،‌ این واژه و مفهوم را اولین بار در یک سخنرانی مفصل در بجنورد در تاریخ 23/07/1391 مطرح فرمودند. سبک زندگی یعنی اعتقادات و ایمانیات قلبی ما که اسلامی است در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما کشیده شود و در آنات زندگی حضور داشته باشد. تصمیم‌ها،‌ پوشش،‌ غذا،‌ مسکن،‌ تعاملات و هر آنچه در زندگی دنیا مطرح است در این سبک باشد.

غرب به واسطه قوت رسانه‌ای و بهره از جاذبه‌های مادی توانست سبک زندگی خود را در جوامعی که حتی اعتقاداتشان با اعتقادات غرب متفاوت است رسوخ دهد. این رسوخ سبک زندگی تبعاتی را با خود آورد که حتی به حیطه اعتقادات و ایمانیات هم اثر منفی آن گسترش یافت.

حال سؤال این است: با توجه به اینکه ما شیعیان موضوعاتی را داریم که حیطه وسیعی از زمان سال را دربرمی‌گیرد و هر سال تکرار می‌شود؛ چرا این موضوعات به دیگر جنبه‌های زندگی ما کشیده نمی‌شود؟ یکی از این موضوعات ماجرای امام حسین(ع) است که دو ماه از سال را در برمی‌گیرد اما کمتر به زیست حسینی عزاداران و متنعمان این سفره الهی منتهی می‌َشود چرا؟

لازمه سبک زندگی حسینی(ع) چیست؟ ما کدام عناصر را داریم و کدام عناصر را نداریم؟ چگونه می‌توان عناصر نداشته را واجد شد؟ لیست زیر برای لازمه‌های سبک حسینی(ع) پیشنهاد می‌َشود:

  1. تبیین زیرساخت‌های این سبک زندگی
  2. فضاسازی برای اثرگرفتن از این زیرساخت‌ها
  3. ترغیب برای ورود به فضاهای ساخته شده
  4. کشاندن فضا به زندگی توسط افراد

همانطور که مشخص است سه مورد آخر بند‌های بالا در ماجرای امام حسین(ع) موجود و زنده است و امروز در بستر هیآت و مراسمات مرتبط جریان دارد و حتی اگر بخواهیم در آنها تحوّلی ایجاد کنیم باید به لازمه اوّل یعنی تبیین زیرساخت‌های این سبک زندگی بپردازیم. این زیر ساخت‌ها قاعدتاً نوع نگاه صحیح،‌ ایمانیات در خور و موضوعاتی نرم دیگر را شامل می‌شود.

برای زیرساخت‌های سبک زندگی قدم اول نقطه‌نگاه‌های مورد نیاز برای این سبک زندگی است. ببینید شما به ماجرای امام حسین(ع) به عنوان یک ماجرای تاریخی نگاه می‌کنید که در آن درس‌هایی است؛ به واقعه‌ای دارای درس‌های مهم می‌رسید؛ درس‌هایی که در کلیات رفتار شما قابل استفاده خواهد بود. سرمنشاء نگاه تاریخی هم راویان و سربازان حاضر در میدان هستند با معرفت محدود؛ پس حداکثر اتفاقات و تبیین‌های آنها به شما منتقل می‌شود. برداشت این می‌شود در قبال دشمن چگونه رفتار باید کرد. اما آیا راوی روابط درون کاروان را می‌تواند فهم کند و می‌تواند حس و حال و ایمان کاروانیان را منتقل کند؟ آیا معرفت حضرت زینب در جمله ما رایت الا جمیلا را می‌تواند منتقل کند؟ مسلماً نه.

نگاه دوم نگاه حدیثی است. در این نگاه به ماجرای امام حسین(ع) از منظر احادیث نگاه می‌َشود. منظری که معارف و مفاهیم بسیار عالی منتقل خواهد شد. منظری که در جامعه کمتر پرداخت می‌شود در حالی که باید منظر تاریخی در خدمت آن باشد.

نگاه سوم نگاه قرآنی است. ماجرای امام حسین(ع) در آیات قرآن چگونه تبیین می‌َشود؟ چه آیاتی در مورد این ماجراست؟ و هر یک از این آیات چه جوانبی را باز می‌کند؟ دقت کنیم که قرآن تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ(نحل89) است. پرداختن قرآنی به هر ماجرا خصوصیاتی را همراه خواهد داشت اوّل اینکه کلان نگر است،‌ دوم حقیقت محور است و سوم اینکه اتقان دارد. بدین ترتیب برای زیرساخت معارفی سبک زندگی حسینی باید از  ترکیب سه نگاه فوق به این ترتیب استفاده شود: نگاه غالب و اصلی قرآنی است، ‌برای توضیح نگاه قرآنی می‌توان از احادیث استفاده کرد و نگاه تاریخی و اتفاقات صحنه می‌تواند طرحی برای توضیح بیشتر یا بستری برای ارائه باشد.

در صورت ورود قرآنی به مبحث ماجرای حسینی(ع) می‌توان امید داشت معرفت‌ها و مفاهیم لازم برای فضاسازی و ورود به فضا و پیگیری اثر فراهم شود وگرنه فعلاً باید به همین مقدار بهره از ماجرای امام حسین(ع) در زندگی دنیا بسنده کرد. صد البته بهشت اخروی با شفاعت حسینی(ع) برای همه مردم متصل به ماجرای ایشان حتی اگردر حد وانمود کردن به گریه باشد برقرار خواهد بود.


ارسال کننده: جواد حسینی
 عضویت در کانال آموزش و فرهنگ اربعین

چاپ

برچسب ها: ماجرای امام حسین(ع) در قرآن-سبک زندگی حسینی(ع)

نظرات


ارسال نظر


Arbaeentitr

 فعالیت ها و برنامه ها

 احادیث

 ادعیه و زیارات