ستاد مرکزی اربعین|کمیته فرهنگی، آموزشی

banner-img banner-img-en
logo

 ویدئو


مصاحبه با سرکار خانم خبیری (مسئول بسیج حوزه علمیه و استاد دانشگاه) خرافات در زیارت اربعین حسینی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین

چاپ
مصاحبه با سرکار خانم خبیری (مسئول بسیج حوزه علمیه و استاد دانشگاه) خرافات در زیارت اربعین حسینی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعیننام فایل ویدئو دانلود
مصاحبه با سرکار خانم خبیری (مسئول بسیج حوزه علمیه و استاد دانشگاه) خرافات در زیارت اربعین حسینی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین

دانلود فایل پیوست: دانلود
 عضویت در کانال آموزش و فرهنگ اربعین

چاپ

برچسب ها: 

نظرات


ارسال نظر


Arbaeentitr

 فعالیت ها و برنامه ها

 احادیث

 ادعیه و زیارات