ستاد مرکزی اربعین|کمیته فرهنگی، آموزشی

banner-img banner-img-en
logo

 ویدئو


موشن‌گرافیک بایدها و نبایدهای حضور بانوان در حماسه اربعین حسینی (ع)

چاپ
موشن‌گرافیک بایدها و نبایدهای حضور بانوان در حماسه اربعین حسینی (ع) تهیه شده در کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعیننام فایل ویدئو دانلود
موشن‌گرافیک بایدها و نبایدهای حضور بانوان در حماسه اربعین حسینی (ع) تهیه شده در کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین

دانلود فایل پیوست: دانلود
 عضویت در کانال آموزش و فرهنگ اربعین

چاپ

برچسب ها: 

نظرات


ارسال نظر


Arbaeentitr

 فعالیت ها و برنامه ها

 احادیث

 ادعیه و زیارات