ستاد مرکزی اربعین|کمیته فرهنگی، آموزشی

banner-img banner-img-en
logo

 اماکن متبرکه


حرم مطهر، داراى برخى بيوتات ضميمه است كه عبارتند از:

چاپ
مسجد عمران بن شاهين - مسجد عمران بن شاهين

حرم مطهر، داراى برخى بيوتات ضميمه است كه عبارتند از:

الف- مسجد عمران بن شاهين، كه در دالان منتهى به باب الطوسى قرار گرفته است. اين مسجد كهن، از بناهاى عمران بن شاهين، حاكم جنوب عراق در نيمه قرن چهارم هجرى است.

ب- مسجد خضراء، در زاويه شمال شرقى صحن است كه داراى تاريخ كهن مى‏باشد. اين مسجد در سال 1385 ه. به طرز زيبايى بازسازى گرديد و دهها سال يكى از مراكز اصلى تدريس در حوزه علميه نجف بشمار مى‏رفت.

ج- تكيه بَكتاشيها، اين تكيه در دوره حاكميت عثمانيان بر عراق ساخته شده و محل تجمع و برگزارى مراسم صوفيان بكتاشى تُرك بوده است. ساختمان اين تكيه كه امروزه به انبار آستانه تبديل شده در شمال غرب صحن واقع است.

د- مسجد بالاسر، در دالان سمت غربى صحن قرار گرفته و در محراب آن قطعاتى از كاشيهاى خشتى متعلق به قرن ششم هجرى به چشم مى‏خورد.

 عضویت در کانال آموزش و فرهنگ اربعین

چاپ

برچسب ها نجف اشرف -مدرسه غرويه - مسجد خضرا - مسجد شيخ انصاري - مسجد هندي

نظرات


ارسال نظر


Arbaeentitr

 فعالیت ها و برنامه ها

 احادیث

 ادعیه و زیارات