logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1396/08/03
  • بازدید:‌ 1756
  • چاپ

اینفوگرافیک توصیه های امدادی به زائران در هنگام موجهه با ازدحام


اینفوگرافیک توصیه های امدادی به زائران در هنگام مواجهه با ازدحام